Rijeseni neki zadaci vezani uz kompleksne brojeve
Rijeseni neki zadaci vezani uz zbrajanje i mnozenje kompleksnih brojeva
Svojstva kompleksnog konjugiranja
Rijeseni neki zadaci vezani uz Gaussovu (kompleksnu) ravninu
Napomena: Rijeseni zadaci nalaze se u novom izdanju knjige iz 2015. godine!
Rijeseni neki zadaci vezani uz kvadratne jednadzbe (poglavlje 2.2)
Rijeseni neki zadaci vezani uz kvadratne jednadzbe (poglavlje 2.4)
Rijeseni pojedini zadaci vezani uz probleme drugog stupnja (poglavlje 2.4)
Napomena: Svi rijeseni zadaci nalaze se u novom izdanju knjige iz 2015. godine!
Poneki izrazi zapisani u obliku pogodnom za racunanje pomocu Viete-ovih formula
Rijeseni neki zadaci vezani uz trigonometriju pravokutnog trokuta (poglavlje 4.4)
Rijeseni neki zadaci vezani uz primjenu trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji (poglavlje 4.5)
Napomena: Dokument je nedovrsen!
Rijeseni neki zadaci vezani uz primjenu trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji (poglavlje 4.5)
Napomena: Zadaci su iz knjige! Zadatak s tetivom dade se rijesiti puno jednostavnije!
Rijeseni neki zadaci vezani uz primjenu trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji
Tekstovi zadataka rijesenih u gornjem dokumentu
Eksponencijalne jednadzbe (dio 1) (poglavlje 5.5)
Eksponencijalne jednadzbe (dio 2) (poglavlje 5.5)
Logaritamske jednadzbe (poglavlje 5.5)

Napomena: Svi rijeseni zadaci nalaze se u starom izdanju knjige iz 2009. godine OSIM ako drugacije nije navedeno ispod samog dokumenta!Zadaci za vjezbu pred prvu pisanu provjeru znanja
Napomena: Zadaci oznaceni * su oblik zadataka koji ce mozebitno biti oznacen kao "dodatan" na ispitu!
Zadaci za vjezbu pred drugu pisanu provjeru znanja
Napomena: Zadaci oznaceni * su oblik zadataka koji ce mozebitno biti oznacen kao "dodatan" na ispitu!
Zadaci za vjezbu pred trecu pisanu provjeru znanja s ponekim uputama
Zadaci za vjezbu pred trecu pisanu provjeru znanja (skraceno samo zadaci za ispis!)
Napomena: Zadaci oznaceni * su oblik zadataka koji ce mozebitno biti oznacen kao "dodatan" na ispitu!
Zadaci za vjezbu pred cetvrtu pisanu provjeru znanja
Napomena: Zadaci oznaceni * su oblik zadataka koji ce mozebitno biti oznacen kao "dodatan" na ispitu!Link na download Geogebra-e