Rijeseni neki zadaci vezani uz ponavljanje gradiva osnovne skole
Rijeseni neki zadaci vezani uz poglavlje 1.2. Djeljivost. Prosti brojevi
Napomena: Razmatranja su namjenjena ucenicima prirodoslovno-matematickog smjera!
Rijeseni neki zadaci vezani uz poglavlje 1.3. Mjera i visekratnik. Euklidov algoritam
Napomena: Razmatranja su namjenjena ucenicima prirodoslovno-matematickog smjera!
Rijeseni neki zadaci vezani uz poglavlje 1.4. Racionalni brojevi
Napomena: Razmatranja su namjenjena ucenicima prirodoslovno-matematickog smjera!
Zapis racionalnog broja ciji je decimalni zapis beskonacni periodicki u obliku razlomka
Napomena: "Teorijska" podloga prelaska iz jednog u drugi zapis!
Rijeseni neki zadaci vezani uz poglavlje 1.7. Operacije sa skupovima
Napomena: Stranica na kojima se zadaci nalaze je napisana prema knjizi za prorodoslovno-matematicke gimnazije,
dok se redni brojevi zadataka poklapaju i s knjigom za opce gimanzije unutar poglavlja istog naziva!

Rijeseni neki zadaci vezani uz poglavlje 1.6. Realni brojevi
Napomena: Stranica na kojima se zadaci nalaze je napisana prema knjizi za prorodoslovno-matematicke gimnazije,
dok se redni brojevi i tekstovi zadataka gotovo u potpunosti poklapaju i s knjigom za opce gimanzije unutar poglavlja istog naziva!Potencije i algebarski izrazi
Potencije Zadaci Rjesenja
Algebarski izrazi Zadaci Rjesenja
Rastav na faktore Zadaci Rjesenja
Algebarski razlomci Zadaci Rjesenja
Problemi prvog stupnja Zadaci Rjesenja
Kombinirani zadaci (tezi) Zadaci Rjesenja

Uredjaj na skupu realnih brojeva/font>
Apsolutna vrijednost realnog broja Zadaci Rjesenja
Udaljenost tocaka na brojevnom pravcu Zadaci Rjesenja


Zadaci za vjezbu pred drugu pisanu provjeru znanja
Potencije Zadaci
Algebarski izrazi, rastav na faktore, algebarski razlomci Zadaci
Linearne jednadzbe, problemi prvog stupnja Zadaci

Zadaci za vjezbu pred trecu pisanu provjeru znanja
Jednostavnije nejednadzbe i sustavi Zadaci
Nejednadzbe s algebarskim razlomcima Zadaci
Apsolutna vrijednost realnog broja Zadaci
Jednadzbe i nejednadzbe s apsolutnim vrijednostima Zadaci

Zadaci za vjezbu pred cetvrtu pisanu provjeru znanja
Sve cjeline Zadaci

Zadaci za vjezbu pred petu pisanu provjeru znanja
Sve cjeline Zadaci

Zadaci za vjezbu pred sestu pisanu provjeru znanja
Sve cjeline Zadaci


Link na download Geogebra-e