Razredno vijece 1e razreda

Raspored nastavnih sati za 1e razred

Podaci vezani uz dopunsku, dodatnu i izbornu nastavu

Skolski red Prve gimnzije Varazdin

Eticki kodeks Prve gimnazije Varazdin

Pravilnik o nacinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika skolskih ustanova u poduzimanju mjera zastite prava
ucenika te prijave svakog krsenja tih prava nadleznim tijelima


Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera

Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima vrednovanja ucenika
u osnovnoj i srednjoj skoli


Obrazac za izostanak
Napomena: Molim svaki dokument skinuti samo jednom jer je limitiran ukupan promet na stranici.
Kako su dokumenti relativno veliki, ako se skinu veci broj puta moze se dogoditi da stranica nece biti dostupna do kraja mjeseca.
Posto je tek pocetak mjeseca to bi moglo uzrokovati probleme. Hvala na razumijevanju!